پَرسه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بارون و دوست دارم هنوز

چون تو رو یادم میاره

حس می کنم پیش منی، وقتی که بارون می باره

 

بارون و دوست دارم هنوز

بدون چتر و سر پناه

وقتی که حرفای دلم، جا می گیرن توی یه آه

 

شونه به شونه می رفتیم؛ من و تو، تو جشن بارون

حالا  تو(خدا) نیستی  و خیسه؛ چشم های من و خیابون

 

بارون رو دوست داشتی یه روز

تو خلوت پیاده رو

پرسه پاییزی ما، مُرداد داغ دست تو

 

بارون رو دوست داشتی یه روز

عزیز هم پَرسه من(نماز)

بیا دوباره پا بِکُُن، تو کوچه ها قدم بزن

 

بیا دوباره پا بِکُُن، تو کوچه ها قدم بزن

 

بیا دوباره پا بِکُُن، تو کوچه ها قدم بزن

 

بیا دوباره پا بِکُُن، تو کوچه ها قدم بزن

 

بیا دوباره پا بِکُُن، تو کوچه ها قدم بزن

 

بیا دوباره پا بِکُُن، تو کوچه ها قدم بزن

/ 2 نظر / 10 بازدید