کتاب امام خمینی درباره ی ائمه

امام در کتاب ها و سخنرانی های زیادی از قول ائمه مسائل را بیان کردند. ائمه ی ما گفته اند شما راجع به امامت ما می توانید چیز هایی بفهمید اما، مثلی زده اند که من اینجا بیان می کنم.
ائمه قدرت درک عقلی ما را نسبت به شناخت ائمه اینطور مثال زده اند که عقل شما همانند دست شماست و امام مانند ستاره دست عقل شما می تواند چقدر دستشان را به سمت ستاره دراز کنند؟ به همین قدر شما می توانید امام را درک کنید.
منظورم از امام، امام خمینی نیست. ائمه و 14 معصوم است. شما برای درک علم این آیت الله العظمی می توانید به کتاب جنود عقل و جهل امام خمینی و کتاب چهل حدیث احادیث 29 به بعد مراجعه کنید.
امام هم اینجا میگن که به عقل بشری و سنجش محدود ما در نمی آد.
لینک اشکالاتی که به سخنرانی امام در مورد حضرت علی (ع) کرده اند را ببینید.

/ 0 نظر / 213 بازدید