خوبی ها که بيشتره رو بايد ديد

اينا تعريف نيست. حقيقت دل منه که می خوام فقط بنويسمشون. می خوام ازين به بعد کمتر جر کنم. چون نصيحتی است که شده و ازون مدل هاشه که که اگه گوش ندم چهار روز ديگه خرمو ميچسبه. بهتر بگم مث اونهايی نيست که امشب شب آخر امتحانی باشه و با يه  نمره ای بين ۱۰ و بيست اگه پاسش کردی بره و دوباره سراغت نياد ازون چيزايی که بهتره دفعه اول خودتو باهاش سازگار کنی و يادش بگيری و بهش ايمان داشته باشی و تا آخر عمرت حتی اگه شده بار ها تکرارش کنی تا حادثه ای که بهت ياد داده تا اينگونه باشی فراموشت نشه. چون به نظرم خيلی مهمه.

برم سر اصل مطلب:

يکی از خوبی هايی که يه عالم ارزشه اينه که ما بايد باز هم با هم حرف بزنيم و اگر هر جور حرفی ميشه بينمون دوباره که ميايم کنار هم برای لحظاتی وقت حرف زدن رو به هم بديم. و گوش بديم اون هميشه اينطور بوده و شنيده. و گذاشته من از شانسم برای حرف زدن و گفتن احساس درونيم چه پشيمانی چه شکوه ........

بزرگترين چيزی بوده که من تا الان هميشه در ظاهر و باطن ستودمش. حقا که ستودنيست.

صابر طباطبايی يزدی

صابر طباطبائی يزدی

۱۴:۴۳

/ 0 نظر / 12 بازدید