گفته ای از استاد دکتر علی شریعتی

خدا از آدم هایی که ضعف خود را می خواهند با خداپرستی جبران کنند بیزار است. (دکتر علی شریعتی(
چقدر جملهزیباییست. بهش دقت کنید.
برخلاف نگاهاول که من فکر کردم داره با خداپرستی مبارزه می کنه؟ دیدم نه! چه معنای شگرفی!
اما
اما
خیلیزیباست
تو ذهنم آدمهایی رو مثال زدم که اونها
بجایخودسازی
خداپرستی روپیش گرفتند و فکر میکنند در امتداد هم میشه کمبود های اون یکی رو کم گذاشت.(البته که اگه همه سعی و تلاشت رو کردی و نتونستی خداوند پر میکنه، اما: باید فکر کرد که این دو با هم به فضل می رسد.)
واشکالاتشون رو نادیده گرفتند
و فکر می کنندنماز و عبادت (به خودی خود بد نیست ها) جای مهر رویپیشونی(به خودی خود بد نیست ها) نماز شب (به خودی خود بد نیست ها)
اما اشکالات رفتاری،ساختاری، فرهنگی، بی سوادی مون، رو جبران میکنه.
بسیار جمله زیباییبود و با معانی عمیق و ژرف که باید باز هم فکر کنم بهشون.

این عکس هم میگذارم ولی بدونین که هیچ ربطی به حرفایی که زدم نداره. اما به خالق این مغز فکر کنید. به خالق انسان فکر کنید
http://www.nasa.gov/images/content/165485main_image_feature_720_ys_full.jpg

/ 1 نظر / 140 بازدید
صابر ط

کانون فرهنگی ايرانی و اسلامی قم است. ما که اومديم و خيلی بيشتر به اون چيز هايی که می خواستم رسيدم. خدا زياد کنه. طمع در خير خدا دارم و تنها آرزو و افتخارم هستش